Това са група идиопатични заболявания, които се характеризират с нарушения в енхондралната осификация на епифизните ядра на вкостяване. В този процес се включва нарушения на хондрогенезата и остеогенезата.

Асептична некроза на бедрената глава

е резултат на съдови разстройства предизвикани от фактори, като: травми, инфекции, растежни и ендокринни заболявания.

Патологияният процес на асептична некроза на бедрената глава преминава през четири стадия:

  1.  Начален стадии – стадии на исхемия и некроза

Ставният хрущял има нормална структура, но дебелината му на места не е еднаква. Нарушена е структурата на костното ядро. Настъпва атрофия на остеоцитите. Костните клетки придобиват аморфна структура.

    2.Стадии на костна резорбция с наличие на остеопороза

Това е стадии на реваскуларизация, около некротичната кост, което води до костна резорбция и костна репарация. Около некротизиралите костни гредички се появява нова кост. Новообразуваната кост е неустойчива и по- лесно се деформира при физическо натоварване.

3. Стадии на фрагментация

Това е началото на възстановителния процес, който е свързан с инвазия на съдове и съединителна тъкан.

4. Стадий на реконструкция на костната структура

Медуларните пространства се запълват с млада тъкан, в която настъпва калцификация с поява на вкостяваща се остеоидна тъкан.

Лечение на асептична некроза на бедрената глава

Лечението на това заболяване цели стимулиране на васкуларизацията и подобряване на биомеханиката на засегнатия крайник. Често се налага извършване на смяна на става – ендопротезитане.

Повече за ендопротезирането може да прочетете тук: Смяна на тазобедрена става.