Заболяването gonarthrosis (гонартроза) се характеризира с първични дегенеративни промени в ставния хрущял и последваща дегенеративна костна формация по ставните ръбове.

Етиология

Най- честа причина за развитието на това заболяване са повтарящи се травми, което води до ставен дисбаланс, нутрицивни заболявания и други.

Различават се три форми:

  • Уникондилна
  • Ретропателарна артроза
  • Панартроза

При уникондилна гонартроза явленията на износване са ограничени в един от двата компартмента на ставата. Една по- изразена валгусна деформация или отстраняване на външния мениск водят до латерална гонартроза. По -често се среща медиална гонартроза, която се развива нерядко след отстраняване на медиалния мениск или при наличието на варусна деформация на коляното.

Ретропателарната артроза засяга предимно хлъзгателния улей на пателата и най – често се дължи на фемуро- пателарна дисплазия или на пателарна дистопия.

При пангонартроза са налице дегенеретивни изменения във всички отдели на колената, които  повече или по- малко са равномерно изразени.

Клинична картина

Остеоартрозата най- често е моноставна проява, но може да засегне и двете стави. Най- честите прояви втвърдяване на ставата при продължително стоене и последваща болка при раздвижване.