Ендопротезирането на колянна става е една от най-честите и най-успешни ортопедични операции. След извършването на ендопротезиране на увредената става с изкуствена става.

Най- често титаниева, болката изчезва, движенията се възстановяват и пациентите се завръщат към нормалните дейности от ежедневието.

При тотално ендопротезиране се извършва заместване на цялата става. Както бедрената компонента, така и тибиалната компонента. След операцията пациентите възстановяват движенията в увредената става и подобряват  значително качеството си на живот.

Уникондилно или частично ендопротезиране на колянна става – операция, целяща максимално запазване на функцията на колянната става. Сменя се само засегната част на хрущяла. Минимална оперативна намеса, запазваща биомеханиката на колянната става. Тази техника е подходяща при пациенти с частично увреждане на колянната става.