Остеопорозата е заболяване на костната система, при което настъпва намаляване на костната плътност.

Заболяването протича без симптоми. Първите признаци са костни счупвания, намаляване на височината или образуването на гърбица.

Запише час за преглед и остеодензитометрия сега: 0878 92 31 99. Измерването се извършва само след предварително записан час на посочения телефон на Медицински център Витоша (гр. София, бул. Цар Борис III, № 152).

Цена на изследването: 20 лв

Цена на изследване + консултация: 30 лв

Проверката на костната плътност се извършва с pDEXA: Остеометър разработен специално
за предмишница и пета по технологията на DXA (Двойно енергийна рентгенова абсорбциометрия). Висока скорост на сканиране: 5 s, това е най-бързият остеоденситометър в света.