Остеопорозата е заболяване на костната система, при което настъпва намаляване на костната плътност.

Заболяването протича без симптоми. Първите признаци са костни счупвания, намаляване на височината или образуването на гърбица.

Запише час за преглед и остеодензитометрия сега: 0878 92 31 99