Ежегедишното изследване на нашето здраве е изключително важно. Чрез профилактиката и превенцията може да доведе ранно откриване на различни състояния или заболявания.

 

Най-честите кръвни изследвания включват:

  1. Пълна кръвна картина – това е тест, който измерва броя на червените кръвни клетки, бели кръвни клетки и тромбоцитите в кръвта, както и други параметри като хематокрит, хемоглобин и среден обем на червените кръвни клетки.
  2. Кръвна глюкоза – този тест измерва нивото на глюкоза (захар) в кръвта и се използва за диагностициране на диабет.
  3. Липиден профил – това е тест, който измерва нивата на холестерол и други липиди в кръвта, които могат да повишат риска от сърдечно-съдови заболявания.
  4. Креатинин – този тест се използва за измерване на нивото на креатинин в кръвта, което може да бъде индикатор за функцията на бъбреците.
  5. C-реактивен протеин (CRP) – това е тест, който измерва нивото на CRP  в кръвта и може да бъде индикатор за наличието на възпаление в организма.
  6. Желязо – този тест измерва нивото на желязо в кръвта и може да бъде индикатор за наличието на анемия или други заболявания, свързани с желязо.

Можете да видите още информация: тук

Можете да извършите вашите лабораторни тестове: тук