Коксартроза е хронично артрозно заболяване на тазобедрената става

Различава се първична и вторична коксартроза. Точната причина за първична коксартроза не винаги е ясна. Тя може да се дължи на нарушения в обмяната на веществата, слабост на съединителната тъкан, наследствени заболявания.

При вторична коксартроза се получава в резултат на предшестващо заболяване, като тазобедрена дисплазия, болест на Perthes, епифизиолизи и други

Рентгенологични белези на начална коксартроза 

  • Стесняване на ставната цепка: най -вече в зоните на натоварване. Това води до неравномерна ширина на ставната цепка.
  • Субхондрално склерозиране на зоната на натоварване на главата и ацетабулума.
  • Остеофити, често по ръба на fovea centralis и по ръба на хрущялното покритие на бедрената глава, също така и вътрешния ръб на ацетабулума.
  • Уплътняване на ставната капсула, установява се по мекотъканните сенки на крайника. Това състояние се съпровожда с остеопороза.

Рентгенологияни белези при тежка коксартроза

  • Силно субхондрално склерозиране, особено в зоната на натоварване на бедрената глава и ацетабулума.
  • Образуване на кисти в склерозиралата substantia spongiosa.
  • По – големи остеофити по ръба на главата, по ацетабуларния свод или основава на ацетабулума.
  • Силно стесняване на ставната цепка, която при тежки случаи е често трудно различима в неравномерната зона на склерозиране и кисти.
  • Субпериостално отлагане между бедрената шийка и диафизата и разрастване трохантерния масив.
  • Заемане на порочни позиции.