Иновативно лечение на асептична некроза на бедрената глава със стволови клетки позволява на пациентите да избегнат смяна на тазобедрена става.

Асептична некроза на бедрената глава (Болест на Чандлър) представлява кистозна деструкция на бедрената кост. Това състояние може да бъде следствие на исхемия, кагато е нарушено кръвоснабдяването на костта, а това от своя страна води до некроза. Заболяването е характерно за възраст от 30 год до 50 год възраст. Може да бъде едностранно или двустранно.

Причина за възникване

Причината за възникване не е напълни изяснена. Възможни причина са продължителна теапия с кортикостероиди , алкохолизъм, затлъстяване, травма на тазобедрената става, повтарящо се излагане на йонизираща радация и вродени фактори.

Протичане:

Заболявато преминава през седем фази:

0 Нормална костна структура Диагностика чрез ЯМР  
I Начални промени Диагностика чрез ЯМР  
II Наличие на кисти и склерозни изменения Диагностика чрез ЯМР  
III crescent sign (субхондрален колапс) Диагностика чрез ЯМР  
IV Сплескване на бедрената глава Диагностика чрез ЯМР  
V Дегенеративни изменения Диагностика чрез ЯМР  
VI Напреднали дегенеративни изменения Диагностика чрез ЯМР

Засегната кост постепенно некротизира, а бедрената глава колабира (смачква се). Този процес е свързан със силни болки в засегнатата става и ограничение на движенията.

Диагноза:

Диагнозата се поставя чрез ЯМР, а при по напредналите фази и чрез рентгенография.

Лечение на асептична некроза на бедрената глава 

При липса на лечение се наблюдават при 85%- 95% от пациентите с асептична некроза на бедрената глава, тежки артрозни промени в засегнатата става. Настъпилата коксартроза води до тежка инвалидизация с ограничаване на движенията и значителна болка. Това налага оперативно поставяне на изкуствена тазобедрена става.

При начални стадии на заболяването се наблюдават малки лезии, промените не са силно изразени. В тези лучай се потига успешно лечение чрез намаляване на налягането в бедрената глава. Това се постига чрез сърцевидна декомпресия.

Сърцевидната декомпресия или „core decompression“ e хирургична анипулация, при която се отваря костен тунел в бедрената шийка и бедрената глава. По този начин се редуцира налягането в костта и се дава възможност да прорастне нова кост. Тази прецедура може да бъде съчетана с използването на костен присадък.

Лечение на асептична некроза на бедрената глава със стволови клетки е метод, при който се взимат стволови клетки от тазовите кости. Те се отделят и преминават през три фази на активация. Вече обработените стволови клетки се поставят в направения канал от “core decompression“ (сърцевидната декомпресия).

Изпълнението на таза оперативна техника е чрез миниинвазивен достъп, продължава около 30 мин. Постоперативно се налага щадене на засегнатия крайник и използване на помощни средства – патерици за период от 4- 6 седмици.

Вижте още лечение на коксартроза със стволови клетки

Вижте още лечение на гонартроза със стволови клетки

 

Автор: Д-р Георгиев