Повечето хора са наясно, че калцият играе важна роля за здравето на костите и превенцията от остеопороза.
Но не знаят, че калцият е важен фактор при образуването и развитието на катаракта.
Изследователите, в списанието Клинична офталмология, споделят интересна информация относно връзката между остеопороза и катаракта.

След внимателно статистическо проучване е установено, че висок процент на хората с хроничната бъбречна недостатъчност, хипертиреоидизма, ревматоидния артрит и възпалителните заболявания на червата,
включително и тези с остеопороза, страдат от наличието на катаракта. Учните стигат да заключението,
че калциевият дисбаланс, хормоналните аномалии и дори споделеното генетично предразположение водят не само до остеопороза, но и до проблеми като катаракта.
Изследването да се ​​оцени разпространението на остеопорозата сред пациентите, подложени на операция на катаракта и връзката между двете е проведено от  Clalit Health Services (най-голямата организация за поддържане на здравето в Израел). Всички членове на Clalit на възраст над 50 години, които са претърпели операция на катаракта от 2000 до 2007 г. са участвали в изследването. Основната цел е била да се намери има ли връзката между е разпространението на остеопорозата сред пациентите с катаракта. Логистичен модел на регресия за остеопороза показва, че възрастта, женският пол, затлъстяването, по-високата социално-икономическа класа, тютюнопушенето, хроничната бъбречна недостатъчност, хипертиреоидизма, ревматоидния артрит, възпалителните заболявания на червата и катаракта са свързани с повишеното разпространение на остеопорозата.
В резултат при всички възрастови групи се наблюдава, че състоянието на остеопороза е по-разпространена при пациенти с катаракта, отколкото в контролната група.  Обсъдени са общи патофизиологични асоциации и при двете състояния, като калциев дисбаланс, хормонални аномалии и споделено генетично предразположение.
Това, което може да направите, за да предотвърдите сериозни проблеми, са профилактични прегледи веднъж годишно както за проверка на състоянието на очите си, така и на опрно-двигателния апарат.
Повече информация относно превенция и изследвания на остеопорозата може да намерите в статията “Остеопороза” и “Фактори и лечение”. Информация за катарактата прочетете ТУК.

Автор: Ива Петканова