Остеопороза е едно от най- широко разпространените заболявания! То засяга по-често жените, но се среща и при
мъжете. Обичайно след 40-тата година плътността на костите започва да намалява, но при определени
заболявания този процес може да започне и по-рано.

Периодите на по изразена костна загуба са два –
след настъпване на менопаузата и след 65 годишна възраст. Тези промени довеждат до намаляване на
здравината на костите. Те изтъняват и стават по-лесно чупливи.
Остеопорозата е коварно заболяване, защото обикновено липсват симптоми, които да ни насочат към
него. Ние се чувстваме здрави до момента, когато при по-лека травма някоя кост се счупва.Това води
до загуба на трудоспособност, непредвидими разходи, временна или трайна инвалидизация, а
понякога и фатален край. Само с ранното откриване на костните промени може да се профилактира и
успешно лекува това заболяване, преди да е настъпило най-тежкото му усложнение – остеопорозното
счупване.

Първа стъпка за това е изследването на костната плътност. Това изследване се налага да бъде
извършено при:
– жени след 40-тата година, един път годишно , защото след тази възраст костите започват да отслабват.
– всички жени в менопауза под 65години, имащи поне един рисков фактор;
– всички жени, приемащи хормонално лечение дълго време;
– рентгенологични данни за намалена костна маса;
– при значимо намалиние на ръста;
– всички жени над 65 години;
– при мъже над 50 години

Изследването e препоръчително да се извърши:
– поне веднъж между 20-тата и 40-тата година, за да се установи какво е състоянието на костната
система след нейното оформяне, с оглед на ранна профилактика при необходимост.

По важни рискови фактори са следните:
– ранна менопауза – под 45 години;
– след гинекологични операции;
– продължително обездвижване;
– ниско телесно тегло;
– грацилно телосложение;
– фамилност за костни проблеми;
– злоупотреба с кафе, цигари и алкохол;
– лечение с кортикостероиди – над 3 месеца и т.н.