Карпалният канал се образува от воларната повърхност на карпалните кости и транзверзалния карпален лигамент ( retinaculum flexorum). В карпалният канал се разполагат: медиалния нерв и флексорните сухожилия.

Синдром на карпалния канал е констелация от симптоми.

При развитие на синдром на карпалния канал, наблюдаваме компресия на nervus medianus, който инервира тенера , mm limbricoides и кожата върху радиалната страна на дланта (обхващащ I, II, III, и половината на IV пръст).

Рискови фактори за развитие на синдром на карпалния канал

  • Стереотипни движения
  • Ревматоиден артрит
  • Хипотиреодизъм
  • Захарен Диабет
  • Амилоидоза
  • Акромегалия
  • Инфекциозни заболявания
  • Ганглиони
  • Травми
  •  и други

Клинична картина на синдром на карпалния канал 

В началото се наблюдава изтръпване на пръстите на ръката, по – често нощно време. Болка се появява главно при натоварване. С напредване на състоянието се наблюдава мускулна слабост, мускулна атрофия и изразена хиперстезия. Добавя се затруднение в сгъването и отвеждането на палеца на ръката. Тестът на Tinel и Phalen са  положителени. Окончателната диагноза се поставя след електромиография.

Лечение:

Лечението се състой в механично обременяване, НСПВС, оперативни интервенции и други.