Електростимулация – наричана още „нервномускулна електростимулация” е метод за предизвикване на мускулна контракция чрез специално преобразувани електрически токове.

Използва се при мускули, които са отслабени (хипотрофични), с понижен мускулен тонус (вяли парези). Намира приложение при случаи с отслабени мускули след счупвания и последвала имобилизация или обездвижване, при случаи след увреда на периферен нерв, който предизвиква отслабване на мускулатурата, инервирана от него.

Мускули

Влакна

Честота

Ширина на вълната

Време на Работа

Бели Мускули
Червени Мускули
Смесени Мускули
Дегенерирани Мускули
Вид II b e II с
Вид I a
Вид I a e II a
80-120 Hz
25-50 Hz
60-80 Hz
25 – 40 Hz
200 – 350 µSec
200 – 350 µSec
200 – 350 µSec
250 – 300 µSec
0.5 – 5.5 µSec
10 – 20 µSec
5.5 – 10 µSec
15 – 30 µSec

Най-подходящи за електростимулация са нискочестотните токове с регулируеми параметридиадинамичните токове и др. Най-прилаганите методики при физиотерапия са униполярната и биполярната. Униполярната методика има един статичен електрод в зоната стимулирания нерв, там където е най-достъпен и втори електрод в зоната на мускулното коремче. При биполярната методика двата електрода се поставят в двата края на стимулирания мускул. Биполярната методика е предпочитана за стимулиране на инервирана, но отслабнала мускулатура, докато униполярната методика се предпочита за стимулация на частично –  и тежкоденервирани мускули, защото там има възможност и за регулиране на параметрите на нискочестотния ток – форма и продължителност на импулса, съотношението пауза/импулс, модулации.

Какви са терапевтичните ефекти на магнитотерапията

Терапевтичните ефекти лежат на основата на биологичното действие на магнитното поле и могат да се обобщят като съдоразширяващо, противооточно, антикоагулационно, аналгетично, подобряващо трофиката и регенерацията на тъканите действие.

При какви заболявания може да се използва магнитотерапия

тендинити, епикондилити, миозити
артрози, артрити, периартрити
радикулити, плексити, неврити
болки в областта на мускулите, сухожилията, ставни болки
посттравматични и постоперативни състояния, фрактури, рани, инфилтрати

Методика и начин на приложение на магнитотерапията

При апаратна магнитотерапия се използват специални индуктори соленоиди или електромагнити, които се поставят в областта на увредата. При магнитотерапията продължителността на процедурата е между 15-30мин., а курсът на лечение е 12-15-30 процедури.